Πέντε σκέψεις για την τεχνολογία και τα παιδιά

Όταν κάνεις παιδιά αρχίζεις και παρατηρείς διάφορες συζητήσεις για τις οποίες είχες μηδέν ενδιαφέρον πριν. Μία από αυτές που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι η τεχνολογία και τα παιδιά. Ειδικά σε θέματα όπως πώς να τους μάθεις όταν δεν ξέρεις, πώς να τα προστατεύσεις, πώς να τα βοηθήσεις να έχουν κριτική σκέψη, να μάθουν, να ψάξουν σε θέματα τεχνολογίας. Πράγματα όπως προσωπικός υπολογιστής, έρευνα online, ηλεκτρονικά παιχνίδια, τί πιστεύουμε και τί όχι κλπ. Διαβάστε περισσότερα “Πέντε σκέψεις για την τεχνολογία και τα παιδιά”